Sällan har vi haft ett så starkt höstrapssortiment som i år. Tre hybrider med Compass och PR44D06 i spetsen och tillsammans med PR46W20 tillhör alla de högst avkastande sorterna i landet.

Tre år i rad har Compass toppat med högst råfettskörd i södra Sverige, men får se sig slagen i Mellansverige de sista två åren av semidvärgen PR44D06.

Alla tre sorterna har goda förutsättningar att utvecklas positivt i hela landet p g a sin goda vinterhärdighet.