Seedguide

Utsädesguiden direkt i din iPhone™ och Android™.

Med Seedguide som "verktyg" ute i fält kan du få hjälp oavsett om du sitter på traktorn, diskuterar med någon kollega eller bara är nyfiken själv. 

Seedguide blir en ständigt uppdaterad Utsädesguide direkt i din smartphone där du enkelt kan jämföra olika sorter, egenskaper och sjukdomsresistens. Upp till 5 sorter kan jämföras samtidig genom att luta din smartphone från stående till liggande i handen.

Som komplement till appen finns www.seedguide.se

(Alla resultat är hämtade från SLU:s officiella sortresultat).