SSD Business
Bokmärk och dela
 

Välkommen till Scandinavian Seed!

Vi jobbar med utsäde och växtförädlare från
hela världen med fokus på:

- samarbete med de främsta växtförädlarna
- bästa totalekonomi för lantbrukaren
- de viktigaste jordbruksgrödorna
- samarbete med industrin
- väl genomförda försök före marknadsföring
- att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft

Länken mellan europeisk växtförädling
och svenskt lantbruk

Scandinavian Seed startades 1996 när Sveriges
medlemskap i EU var drygt ett år gammalt och
den europeiska sortlistan just släppts fri.

”Vi har gett Sveriges lantbrukare större valfrihet”

När sortlistan släpptes fri innebar det nya möjlig-
heter för svenskt lantbruk som nu fick tillgång till
samma högklassiga sortmaterial som kollegorna i
övriga Europa.
Det blev Scandinavian Seeds uppgift
att se till att sorterna från europeiska växtförädlare
spreds till Sverige.

Vi blev därmed Sveriges första oberoende företag
utan egen växtförädling att marknadsföra
europeiska sorter.

Vilka är vi

Vi är 4 anställda i Lidköping som arbetar med
med försäljning, produktutveckling, ekonomi
och marknadsföring. Vidare sköts vårt försöks-
utsäde av Forsbecks AB och grönytefrö av
Skånefrö AB. För att hålla vår oberoende
ställning görs alla officiella försök av
Hushållningssällskap på försöksplatser över
hela landet.

Scandinavian Seed ägs av Svenska Foder AB,
Forsbecks AB och Skånefrö AB.

Vision

Vårt mål är enkelt: att utifrån svenska odlings-
förhållanden välja ut det bästa som finns av
europeiskt sortmaterial och marknadsföra det
på den svenska marknaden.

Länk

Det råder ingen tvekan om att Europa och
Sverige har mycket att ge varandra inom
lantbruket och i det sammanhanget fungerar
Scandinavian Seed som en självklar länk.
Vårt kontaktnät är stort och
ett förtroendefullt
samarbete har under åren växt fram. Det
gynnas också av det faktum att Scandinavian
Seed inte bedriver någon egen växtförädling.


Vi står för kunskapen      

Vi kan det mesta om utsäde och frö men försäljningen lämnar vi över till duktiga återförsäljare runt om i landet. (Du söker din återförsäljare under fliken leverantörer i menyraden).

På så vis kan vi koncentrera oss
på att hitta, prova och analysera
nytt sortmaterial från Europa.

Våra återförsäljare hjälper oss att nå ut till alla
våra kunder. Vi förser dem med broschyrer,
Seedguide och produktblad för att underlätta
marknadsföringen. >Till topp

 

Vi växer för framtiden

Vi håller vad vi lovar. Sorter från Scandinavian Seed står för europeisk kvalitet när den är som bäst. Vi förmedlar kunskap om odlingsförhållanden på nordligare breddgrader som är mycket värdefull för Europas växtförädlare. Vårt mål är att Scandinavian Seed ska vara det självklara valet på den svenska marknaden för såväl växtförädlare som lantbrukare och slutanvändare d.v.s. kvarn, mälteri och foderindustri.

Sortiment

Vårt sortiment på den svenska marknaden omfattar produkt-grupperna spannmål, ärter, majs, oljeväxter, vallfrö och grönytefrö.

Samtliga sorter har europeiskt ursprung och är noggrant utvalda utifrån lantbrukets krav på god totalekonomi i odlingen och egenskaper som ställts av slutanvändarna, i första hand kvarnar, mälterier och foderindustri.


 • Höstvete

 • Höstkorn

 • Höstråg

 • Höstraps

 • Rågvete

 • Vårvete

 • Vårkorn

 • Vårraps 

 • Havre

 • Ärter

 • Åkerbönor

 • Lupiner

 • Lin

 • Vall

 • Majs

 • Sojabönor

 • Grönytefrö