Försöksresultat 2017

Nu börjar sammanställningar och resultat från årets försök att komma in. Vi är i full gång och uppdaterar vår hemsida så att de mest aktuella försöksresultaten finns tillgängliga.

Läs mer »

Majsguide 2018

Vilken sort passar dina lokaler bäst? Här presenterar vi vårt majssortiment för 2018.

Läs mer »

Förpackning- & Utsädesmängd

För dig som vill ha koll på förpackningar och utsädesmängder har vi här gjort en lathund för att underlätta.

Läs mer »

Vårvetenytt 2017!

Våren 2017 lanseras våra två nya vårvetesorter WPB Oryx och WPB Skye på marknaden. Vi har tagit tempen på vad odlare och kvarn tycker om dem och hur de upplever dess egenskaper och prestationer.

Läs mer »

Understödjande grödor!

Intresset för understödjande- och mellangrödor har vuxit de senaste åren och nu finns det återigen stödpengar att ta del av. Främst har intresset väckts hos ekologiska lantbrukare som saknar kemiska hjälpmedel vid ogräsbekämpning. Här är en kort presentation på olika arter och dess användningsområde.

Läs mer »

Nya Veteguide 2017 är här!

Nu fördjupar vi oss ytterligare i frågan om hur olika höstvetesorter bygger sin avkastning. Här ger vi dig även en odlingsvägledning till sorttyperna kärnsättare, bestockare och kärnfyllare.

Läs mer »