SSD Business
Bokmärk och dela

höstraps

PR46W20

Kombinerar högsta råfettskörd med tidig mognad!

Normallång hybrid med mycket hög oljehalt och total råfettskörd. En sort som rekommenderas vid sen sådd i Tyskland. Med PR46W20 får du förbättrad skörd, oljehalt, stjälkstyrka och vinterhärdighet. Denna hybridraps är anpassad för för södra och mellersta Sverige.


Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FSverige
2013
Compass (H)2310 (118)2400 (113)2550 (111)1710 (101)1710 (101)2170 (110)
ES Alegria (L)1960 (101)2140 (101)2220 (97)1840 (109)1840 (109)2050 (104)
Noblesse (L)2010 (103)2160 (102)2210 (96)1490 (88)1490 (88)1930 (97)
PR44D06 (H)2290 (117)2310 (109)2390 (104)1910 (113)1910 (113)2180 (110)
PR46W20 (H)2000 (103)2170 (102)2410 (105)1520 (90)1520 (90)1950 (98)
Sortblandning (L)1950 (100)2120 (100)2300 (100)1690 (100)1690 (100)1980 (100)
SW Carousel (L)
SW Galileo (L)1980 (102)2200 (104)2340 (102)1800 (107)1800 (107)2070 (105)
SW Sherpa (H)1990 (102)2180 (103)2420 (105)1690 (100)1690 (100)2020 (102)
2012
Compass (H)2350 (115)2480 (110)2540 (103)2200 (106)2200 (106)2380 (108)
ES Alegria (L)2070 (101)2380 (106)2570 (104)1890 (91)1890 (91)2200 (100)
Noblesse (L)2050 (100)2420 (108)2620 (107)2280 (110)2280 (110)2400 (109)
PR44D06 (H)2150 (105)2310 (103)2530 (103)2010 (97)2010 (97)2210 (100)
PR46W20 (H)2310 (113)2490 (111)2800 (114)2210 (107)2210 (107)2390 (109)
Sortblandning (L)2310 (113)2420 (108)2490 (101)2060 (100)2060 (100)2300 (105)
SW Carousel (L)2050 (100)2250 (100)2460 (100)2070 (100)2070 (100)2200 (100)
SW Galileo (L)2170 (106)2330 (104)2470 (100)2180 (105)2180 (105)2300 (105)
SW Sherpa (H)2450 (120)2580 (115)2680 (109)2080 (100)2080 (100)2420 (110)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FSverige
2013
Compass (H)2090 (108)2300 (112)2540 (116)1820 (111)1820 (111)2150 (112)
ES Alegria (L)1950 (101)2060 (100)2080 (95)1570 (96)1570 (96)1880 (98)
Noblesse (L)1950 (101)2040 (99)2030 (93)1370 (84)1370 (84)1800 (94)
PR44D06 (H)2190 (113)2290 (111)2410 (110)1960 (120)1960 (120)2190 (114)
PR46W20 (H)1930 (100)2180 (106)2460 (112)1600 (98)1600 (98)2000 (104)
Sortblandning (L)1930 (100)2060 (100)2190 (100)1640 (100)1640 (100)1920 (100)
SW Carousel (L)
SW Galileo (L)1950 (101)2090 (101)2160 (99)1490 (91)1490 (91)1870 (97)
SW Sherpa (H)1950 (101)2160 (105)2390 (109)1960 (120)1960 (120)2070 (108)
2012
Compass (H)2340 (113)2420 (111)2460 (108)2120 (115)2120 (115)2320 (112)
ES Alegria (L)2130 (102)2310 (106)2420 (107)1610 (88)1610 (88)2040 (99)
Noblesse (L)2330 (112)2340 (107)2390 (105)1810 (98)1810 (98)2140 (103)
PR44D06 (H)2100 (101)2200 (101)2380 (105)1800 (98)1800 (98)2080 (100)
PR46W20 (H)2360 (113)2440 (112)2430 (107)1930 (105)1930 (105)2290 (111)
Sortblandning (L)2240 (108)2300 (106)2340 (103)1900 (103)1900 (103)2170 (105)
SW Carousel (L)2080 (100)2180 (100)2270 (100)1840 (100)1840 (100)2070 (100)
SW Galileo (L)2120 (102)2210 (101)2290 (101)1800 (98)1800 (98)2070 (100)
SW Sherpa (H)2390 (115)2480 (114)2530 (111)1950 (106)1950 (106)2320 (112)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.


Odlingsegenskaper
2009-2013         SORTBLANDNING
       PR46W20
              (H)
Råfett, % av ts
48,7 +1,8
Stjälklängd, cm
123 +11
Stjälkstyrka, 0-100
93 +2
Mognad, dagar
349 +/-0
Vinterhärdighet, % 79 -2
Källa: Officiella behandlade försök 2009-2013, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare =Sortblandning.

  
Torröta, %
12 5
Bomullsmögel, %
8 4
Kransmögel, % 6 7
Källa: Officiella försök 2009-2013.  

 

Här kan du läsa mer om utsäde.

<< Tillbaka