SSD Business
Bokmärk och dela

Höstraps

Compass

Sveriges mest framgångsrika hybridraps!

Compass är en hybrid med mycket hög råfetthalt och fröskörd, som varit den högst avkastande hybridsorten i södra Sverige de senaste fyra åren. Övervintringen har också varit god alla åren. Compass är relativt lång men den har en utmärkt stjälkstyrka. För södra och mellersta Sverige.


Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FSverige
2013
Compass (H)2310 (118)2400 (113)2550 (111)1710 (101)1710 (101)2170 (110)
ES Alegria (L)1960 (101)2140 (101)2220 (97)1840 (109)1840 (109)2050 (104)
Noblesse (L)2010 (103)2160 (102)2210 (96)1490 (88)1490 (88)1930 (97)
PR44D06 (H)2290 (117)2310 (109)2390 (104)1910 (113)1910 (113)2180 (110)
PR46W20 (H)2000 (103)2170 (102)2410 (105)1520 (90)1520 (90)1950 (98)
Sortblandning (L)1950 (100)2120 (100)2300 (100)1690 (100)1690 (100)1980 (100)
SW Carousel (L)
SW Galileo (L)1980 (102)2200 (104)2340 (102)1800 (107)1800 (107)2070 (105)
SW Sherpa (H)1990 (102)2180 (103)2420 (105)1690 (100)1690 (100)2020 (102)
2012
Compass (H)2350 (115)2480 (110)2540 (103)2200 (106)2200 (106)2380 (108)
ES Alegria (L)2070 (101)2380 (106)2570 (104)1890 (91)1890 (91)2200 (100)
Noblesse (L)2050 (100)2420 (108)2620 (107)2280 (110)2280 (110)2400 (109)
PR44D06 (H)2150 (105)2310 (103)2530 (103)2010 (97)2010 (97)2210 (100)
PR46W20 (H)2310 (113)2490 (111)2800 (114)2210 (107)2210 (107)2390 (109)
Sortblandning (L)2310 (113)2420 (108)2490 (101)2060 (100)2060 (100)2300 (105)
SW Carousel (L)2050 (100)2250 (100)2460 (100)2070 (100)2070 (100)2200 (100)
SW Galileo (L)2170 (106)2330 (104)2470 (100)2180 (105)2180 (105)2300 (105)
SW Sherpa (H)2450 (120)2580 (115)2680 (109)2080 (100)2080 (100)2420 (110)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FSverige
2013
Compass (H)2090 (108)2300 (112)2540 (116)1820 (111)1820 (111)2150 (112)
ES Alegria (L)1950 (101)2060 (100)2080 (95)1570 (96)1570 (96)1880 (98)
Noblesse (L)1950 (101)2040 (99)2030 (93)1370 (84)1370 (84)1800 (94)
PR44D06 (H)2190 (113)2290 (111)2410 (110)1960 (120)1960 (120)2190 (114)
PR46W20 (H)1930 (100)2180 (106)2460 (112)1600 (98)1600 (98)2000 (104)
Sortblandning (L)1930 (100)2060 (100)2190 (100)1640 (100)1640 (100)1920 (100)
SW Carousel (L)
SW Galileo (L)1950 (101)2090 (101)2160 (99)1490 (91)1490 (91)1870 (97)
SW Sherpa (H)1950 (101)2160 (105)2390 (109)1960 (120)1960 (120)2070 (108)
2012
Compass (H)2340 (113)2420 (111)2460 (108)2120 (115)2120 (115)2320 (112)
ES Alegria (L)2130 (102)2310 (106)2420 (107)1610 (88)1610 (88)2040 (99)
Noblesse (L)2330 (112)2340 (107)2390 (105)1810 (98)1810 (98)2140 (103)
PR44D06 (H)2100 (101)2200 (101)2380 (105)1800 (98)1800 (98)2080 (100)
PR46W20 (H)2360 (113)2440 (112)2430 (107)1930 (105)1930 (105)2290 (111)
Sortblandning (L)2240 (108)2300 (106)2340 (103)1900 (103)1900 (103)2170 (105)
SW Carousel (L)2080 (100)2180 (100)2270 (100)1840 (100)1840 (100)2070 (100)
SW Galileo (L)2120 (102)2210 (101)2290 (101)1800 (98)1800 (98)2070 (100)
SW Sherpa (H)2390 (115)2480 (114)2530 (111)1950 (106)1950 (106)2320 (112)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
Odlingsegenskaper Skåne
2009-2013              SORTBLANDNING
        COMPASS
              (H)
Råfett, % av ts
48,7 +2,1
Stjälklängd, cm
123 +11
Stjälkstyrka, 0-100
93 +5
Mognad, dagar
349 +1
Vinterhärdighet, % 79 +4
Källa: Officiella behandlade försök 2009-2013 Skåne, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare =Carousel.

  
Torröta, %
12 7
Bomullsmögel, %
8 7
Kransmögel, % 6 6
Källa: Officiella försök 2009-2013.  

 

Här kan du läsa mer om utsäde.

<< Tillbaka