SSD Business
Bokmärk och dela

Höstraps

Compass

Visar vägen till högsta råfettskörd!

Med sin höga råfett- och fröskörd har rapshybriden Compass fem år i rad visat att den tillhör de bästa och är en säker sort för tuffa nordiska förhållanden. Compass har relativt lång stjälk men utmärkta stjälkegenskaper och är en sort för dig som inte vill chansa. Passar bra i södra och mellersta Sverige.

- Största sort 2 år i rad.
- För tuffa nordiska förhållande.
- Högsta råfetthalt.
- Utmärkta stjälkegenskaper.


Avkastning

Behandlat

AA-B BD+E D-FSkåneSverige
2014
Compass (H)2630 (106)2390 (101)2060 (92)2110 (93)2110 (93)2725 (110)2262 (98)
DK Explicit (H)2680 (109)2550 (108)2390 (107)2530 (111)2530 (111)2728 (110)2541 (110)
DK Expower (H)2570 (104)2500 (106)2430 (108)2380 (105)2380 (105)2654 (107)2443 (106)
ES Alegria (L)2560 (104)2420 (103)2280 (102)2260 (100)2260 (100)2542 (103)2343 (101)
Excalibur (H)2350 (95)2290 (97)2240 (100)2280 (100)2280 (100)2398 (97)2282 (99)
PR44D06 (H)2040 (83)2040 (86)2060 (92)2180 (96)2180 (96)2089 (85)2097 (91)
Sortblandning (L)2470 (100)2360 (100)2240 (100)2270 (100)2270 (100)2472 (100)2312 (100)
SW Sherpa (H)2450 (99)2380 (101)2320 (104)2370 (104)2370 (104)2471 (100)2375 (103)
2013
Compass (H)2310 (118)2400 (113)2550 (111)1710 (101)1710 (101)2250 (118)2170 (110)
DK Explicit (H)2470 (127)2640 (125)2860 (124)2220 (131)2220 (131)2340 (123)2500 (126)
DK Expower (H)1570 (81)1840 (87)2160 (94)1570 (93)1570 (93)1520 (80)1720 (87)
ES Alegria (L)1960 (101)2140 (101)2220 (97)1840 (109)1840 (109)1920 (101)2050 (104)
Excalibur (H)1790 (92)1930 (91)2120 (92)1470 (87)1470 (87)1690 (89)1780 (90)
PR44D06 (H)2290 (117)2310 (109)2390 (104)1910 (113)1910 (113)2230 (117)2180 (110)
Sortblandning (L)1950 (100)2120 (100)2300 (100)1690 (100)1690 (100)1900 (100)1980 (100)
SW Sherpa (H)1990 (102)2180 (103)2420 (105)1690 (100)1690 (100)1940 (102)2020 (102)

Obehandlat

AA-B BD+E D-FSkåneSverige
2014
Compass (H)2400 (101)2180 (100)1910 (96)1930 (93)1930 (93)2339 (102)2063 (97)
DK Explicit (H)2590 (109)2390 (110)2170 (110)2450 (118)2450 (118)2513 (110)2422 (114)
DK Expower (H)2470 (104)2350 (108)2230 (113)2170 (104)2170 (104)2414 (106)2268 (107)
ES Alegria (L)2460 (104)2310 (106)2220 (112)2120 (102)2120 (102)2393 (105)2219 (104)
Excalibur (H)2350 (99)2170 (100)1980 (100)2180 (105)2180 (105)2288 (100)2170 (102)
PR44D06 (H)2000 (84)1920 (88)1880 (95)1910 (92)1910 (92)2001 (88)1913 (90)
Sortblandning (L)2370 (100)2180 (100)1980 (100)2080 (100)2080 (100)2284 (100)2129 (100)
SW Sherpa (H)2330 (98)2270 (104)2250 (114)2130 (102)2130 (102)2193 (96)2205 (104)
2013
Compass (H)2090 (108)2300 (112)2540 (116)1820 (111)1820 (111)2000 (108)2150 (112)
DK Explicit (H)2300 (119)2600 (126)2940 (134)2050 (125)2050 (125)2130 (115)2440 (127)
DK Expower (H)1550 (80)1790 (87)2050 (94)1560 (95)1560 (95)1460 (79)1690 (88)
ES Alegria (L)1950 (101)2060 (100)2080 (95)1570 (96)1570 (96)1900 (103)1880 (98)
Excalibur (H)1670 (87)1870 (91)2110 (96)1610 (98)1610 (98)1540 (83)1780 (93)
PR44D06 (H)2190 (113)2290 (111)2410 (110)1960 (120)1960 (120)2100 (114)2190 (114)
Sortblandning (L)1930 (100)2060 (100)2190 (100)1640 (100)1640 (100)1850 (100)1920 (100)
SW Sherpa (H)1950 (101)2160 (105)2390 (109)1960 (120)1960 (120)1860 (101)2070 (108)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
Odlingsegenskaper Sverige
2010-2014              SORTBLANDNING
        COMPASS (H)
Råfett, % av ts
48,9 +2,0
Stjälklängd, cm
132 +11
Stjälkstyrka, 0-100
95 +3
Mognad, dagar
351 +1
Vinterhärdighet, % 78 +4
Källa: Officiella behandlade försök 2010-2014, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd.Rel. tal jämfört med mätare = Sortblandning.

  
Torröta, %
14 9
Bomullsmögel, %
5 4
Kransmögel, % 7 6
Källa: Officiella försök 2010-2014.  

 

Odlingsegenskaper Skåne
2010-2014              SORTBLANDNING
        COMPASS (H)
Råfett, % av ts
49,1 +2,2
Stjälklängd, cm
128 +12
Stjälkstyrka, 0-100
93 +4
Mognad, dagar
344 +1
Vinterhärdighet, % 73 +4
Källa: Officiella behandlade försök 2010-2014 Skåne, 100= fullt upprätt  bestånd,
0=helt liggande bestånd. Rel. tal jämfört med mätare = Sortblandning.

  
Torröta, %
14 9
Bomullsmögel, %
3 -
Kransmögel, % 8 7
Källa: Officiella försök 2010-2014.  

 

Läs mer i Utsädesguide 2015!

<< Tillbaka